برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

روز قبل از میلاد کریم اهل بیت

بعد از کلی سرگردانی و فکر کردن برای نقشه ریختن اینکه چطور یکی را با خود همراه کنم تا مرا ببرد یه مراسمی چیزی تا کمی حالم جا بیاید(از جا آمدن ها که فقط توی ماه رمضان راحت اتفاق می افتد)، آخرش بعد از کلی نا امیدی ، فقط از دستم برمی آید که بروم توی سایت عتبه و خودم و باباشادی را یک زیارت نیابتی مهمان کنم...



بعضی وقت ها خدا یک کارهایی می کند که میخواهی شاخ دربیاری

شب که می شود، میفهمی...

دلت را شکسته می خواسته!

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۲۷
hes
قرمه سبزی سحر چند شب پیش
بعد از چند سال
منو برد به ظهرای جمعه که با یه خورشت قرمه و با یه ظرف سالاد کاهو و دو تا ظرف ماست
بهشت میومد تو خونه مون...
۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۲۹
hes

یک جایی کنار همه کارهایم نوشته بودم باید با تو صحبت کنم

اشتباهم همین بوده که قبل از اینکه بروم سراغ کارهایم با تو صحبت نکردم!

اینقدر بعدا روی حرف هایم فکر میکنم که تصمیم میگیرم  ازشان باخبر نشوی!

نکند...

نکند...


فکر کردن زیاد از حد، وقتی با احساسات غلط آمیخته میشود، آفت زاست...

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۵۲
hes