برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

هیچ حسی بهتر از حس چهارشنبه نبوده؛

و این را فقط من میدانم و بنت الهدی...

چقدر لذت بخش است.

چقدر شیرین...گاهی برای یک حس مشترک، نیاری ب نوشتن دو متن مختلف نیست!

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۰
hes