برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

هر نوشته ای را منتشر نکنید

و هر فکری را برای خودتان باز نکنید...


باشد که رستگار شوید!

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۵۰
hes