برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

برهه برهنگی

بایدی در کار نیست، ولی زیر باران را باید رفت

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

همین که خطاب بهش میگی "کنکورتو بدی تازه چهار سال بدبختی دگ شروع می شه"، رسوندی که چقدر ذهن و فکرت ناشکره...
رسوندی که همه اش اداست شاکر بودنت...
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۵۱
hes